SOG Opleiding: Veilig Werken Met De Hoogwerker (Petrochemie)


Praktijkgerichte opleiding ter verkrijging van een, ook door de Petrochemie, erkend certificaat.

De opleiding omvat:

Theoriegedeelte

Wat is een hoogwerker
Modellen en categorieën
Regelgeving
Veiligheidsvoorzieningen en – maatregelen
PBM´s (Persoonlijke Beschermings Middelen)

Theorie-examen

Toets die voldoet aan de uitvoeringsvoorschriften SSVV

Praktijkinstructie

Praktijkexamen

Toets die voldoet aan de uitvoeringsvoorschriften SSVV

Het praktijkexamen wordt afgenomen in drie categorieën:
1B statische boom hoogwerker: alle types die voorzien zijn van stempels
3A mobiele verticale hoogwerker: zelfrijdende schaarhoogwerkers en eenpersoons verticaalliften
3B mobiele boom hoogwerker: zelfrijdende telescoop- en kniktelescoop-hoogwerkers

De praktijkexamens kunnen naar keuze worden gedaan, minimaal 1 module.
Het theorie-examen blijft een half jaar geldig, zodat bij het niet behalen van de praktijktoets op een later tijdstip mogelijkheden bestaan voor de praktijkcertificering.


Kosten


SOG categorie 3A + 3B € 340,=
SOG categorie 3A + 3B + 1B          € 410,=
Code 95 melding € 40,= extra

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.


Programma


07.30 – 07.45 uur Introductie
07.45 – 11.30 uur Theorie, gevolgd door een toets
11.30 – 12.00 uur praktijk
12.00 - 12.30 uur Lunch
12.30 - 16.30 uur Praktijk, gevolgd door een toets per categorie
16.30 - 17.00 uur Evaluatie en afsluiting
online inschrijven

DIRECT ADVIES NODIG
  BEL 010 - 462 38 13